Склад та компоненти

Функціональний харчовий продукт НОВОФЕРТИЛ® складається з 13 біологічно-активних речовин, вітамінів, мінералів і амінокислот.

 

До його складу входять: L-карнітин, L-аргінін, L-глутатіон, коензім Q10, цинк, мідь, вітаміни В6, В12, С, D, Е, фолієва кислота, селен, які дають синергічний ефект і в результаті діють набагато потужніше, ніж при використанні цих речовин окремо.

 

Що являють собою діючі речовини, які входять до складу НОВОФЕРТИЛ®?

 

L-карнітин

L-карнітин і L-ацетил-карнітин виявляються у високих концентраціях в придатку яєчка і відіграють важливу роль в метаболізмі та дозріванні сперматозоїдів. Вони також впливають на їх рухливість.

L-карнітин завдяки своїм антиоксидантним властивостям захищає клітини від активних форм кисню. Ці властивості забезпечуються його участю у видаленні токсичного внутрішньоклітинного ацетил-коферменту А і / або заміні жирних кислот в мембранах. Ґрунтуючись на знаннях про ці фундаментальні механізми, проводилися численні клінічні дослідження, в яких було продемонстровано терапевтичні ефекти L-карнітину для лікування чоловіків з різними формами чоловічого безпліддя. Більш того, в низці in vitro досліджень було відзначено збільшення рухливості сперматозоїдів під дією карнітину, а також його кріопротекторні властивості.

Було встановлено зв’язок між вмістом L-карнітину в спермі і рухливістю сперматозоїдів. Клінічні випробування продемонстрували, що L-карнітин покращує параметри сім’я у чоловіків з астено- і олігозооспермією.

L-аргінін

L-аргінін — умовно незамінна амінокислота, що володіє широким спектром біорегуляторної дії в організмі. L-аргінін може поліпшити фертильність у чоловіків, які мають незначну кількість або низьку рухливість сперматозоїдів. Накопичено багато даних про те, як прийом L-аргініну впливає на поліпшення припливу крові до області статевих органів. Нагадаємо, що саме недостатність кровообігу є однією з основних причин еректильної дисфункції (ЕД) у чоловіків. Отже встановлено, що основною речовиною, яка впливає на кровотік в статевому члені, є оксид азоту. Зниження здатності ендотеліальних клітин до вироблення азоту часто є основною причиною розвитку ЕД як функціонального, так і органічного характеру.

Одним з можливих шляхів усунення ендотеліальної дисфункції є посилення синтезу азоту за допомогою L-аргініну. Численні дослідження підтверджують ефективність застосування L-аргініну при ЕД, обумовленій ендотеліальною дисфункцією, а також доводять, що прийом L-аргініну позитивно впливає на вираженість ерекцій у хворих ЕД, що підтверджується суб’єктивною оцінкою пацієнтів.

L-глутатіон

L-глутатіон — це найголовніший антиоксидант нашого організму, який бере активну участь в обороні проти токсинів, вірусів, несприятливого впливу навколишнього середовища, випромінювань і окисного стресу (вільні радикали).

L-глутатіон, паралельно з участю в найрізноманітніших катаболічних і анаболічних, транспортних і детоксикаційних процесах, виділяється серед інших з’єднань як антиоксидантний буфер надзвичайно високої ємності, що виконує цю функцію при численних захворюваннях у людини.

Надмірна вага і ожиріння, котрі є факторами ризику розвитку чоловічої фертильності, асоціюються з дисбалансом редокс-статусу організму, одним з центральних компонентів яких, а також їх своєрідним маркером є стан глутатіоновой системи. Серед численних компонентів тіолдісульфідной системи найбільший інтерес представляє редокс-пара «відновлений – окислений глутатіон» (GSH – GSSG), що міститься у всіх компартментах клітини в дуже значних концентраціях.

Вітамін Е

Вітамін Е (α-токоферол) є важливим компонентом секрету передміхурової залози. При його дефіциті пошкоджується епітелій сім’яних канальців яєчок. В даний час в структурі чоловічої інфертильності одним з поширених захворювань є варикоцеле (розширення вен сім’яного канатика). У патогенезі безпліддя при варикоцеле  важливу роль відіграє циркуляторна гіпоксія тканин. Остання, викликаючи активацію окислення ліпідів і гліколізу та зниження активності антиоксидантної системи, веде до пошкодження сперматогенного епітелію, перебудові стероідогенезу, оборотному зниженню рухливості гамет, структурним змінам і акросомальній реакції. Це диктує необхідність призначення пацієнтам, поряд з іншими антиоксидантами, традиційних вітамінів Е і С.

Вітамін Е є універсальним протектором клітинних мембран відносно окисного пошкодження. Він займає такий стан в мембрані, який перешкоджає контакту кисню з ненасиченими ліпідами мембран (створення гідрофобних комплексів). Це захищає біомембрани від їх окисленої деструкції. Антиоксидантні властивості токоферолу обумовлені також здатністю рухомого гідроксилу хроманового ядра його молекули безпосередньо взаємодіяти з вільними радикалами кисню (О2 ·, АЛЕ ·, НО2 ·), вільними радикалами ненасичених жирних кислот (RO ·, RO2·) і перекисами жирних кислот.

Токоферол є не тільки антиоксидантом, але й актигіпоксантом, що пояснюється його здатністю стабілізувати мітохондріальну мембрану і економити споживання кисню клітинами. Під його впливом відбувається синтез наступних білків: колагену в підшкірній клітковині та кістках, скорочувальних білків в скелетних, гладких м’язах і міокарді, білків слизових оболонок і плаценти, ферментів печінки, креатинфосфокінази, вазопресинази і гонадотропних гормонів.

Спільно з вітаміном Е в організмі діє й аскорбінова кислота (вітамін С), здатна утворювати окисно-відновлювальну пару аскорбінова кислота / дегідроаскорбіновая кислота. Ймовірно, на межі розділу ліпіди / водна фаза аскорбінова кислота забезпечує захист токоферолу або відновлює його окислену форму після атаки вільних радикалів. Крім того, вітамін С може запобігати або робити оборотним процес окислення відновленого глутатіону до його функціонально неактивної форми.

Вітамін C

Вітамін C — поживний елемент з антиоксидантними властивостями, покращує показники еякуляту і збільшує рухливість сперматозоїдів. Клінічними дослідженнями підтверджена можливість коригування деяких показників спермограми при ідіопатичному безплідді у чоловіків за допомогою високих доз вітаміну С.

Коензім Q10

Коензім Q10 знайшов широке застосування при патологічних станах, в тому числі і при порушеннях репродукції. Коензім Q10 визначається в добре виміряних концентраціях в спермоплазмі, де він виконує важливі метаболічні та антиокислювальні функції. Доведено, що рівень коензиму Q10 корелює з маркерами окисного стресу сперматозоїдів.

При ідіопатичному безплідді у чоловіків відбувається прискорення процесів вільнорадикального окислення і пригнічення активності ферментативної та неферментативної ланки антиоксидантного захисту в еякуляті. Прийом коензиму Q10 в добовій дозі 60 мг протягом 3 місяців супроводжується поліпшенням показників спермограми, збільшенням антиоксидантної ємності спермоплазми та нормалізацією про- і антиоксидантних процесів.

Численні результати клінічних досліджень є підставою для використання коензиму Q10 в комплексній терапії ідіопатичного безпліддя, включаючи використання допоміжних репродуктивних технологій.

Цинк

Відомо, що рівень цинку в зрілих сім’яних і передміхуровій залозах значно вищий, ніж в будь-якому іншому органі тіла. Було доведено також значно більший вміст цинку в сім’яній рідині у порівнянні з сироваткою крові.

Цинк необхідний для зростання, статевого дозрівання і розмноження, а також обміну нуклеїнових кислот. Результати досліджень підтверджують важливу роль цинку як фактора сперматогенезу і регулятора рівня тестостерону у безплідних чоловіків.

Додавання цинку до еякуляту безплідних чоловіків пригнічує синтез супероксидного аніону. За даними наукової літератури, тримісячний курс прийому антиоксидантних препаратів (стекаферол, аскорбінова і фолієва кислоти), а також цинку, які модулюють активність ферментів глутатіонової антиоксидантної системи і транспортувальних АТФаз, призводить до зниження кількості пероксидних сполук (в 1,2 рази) і зростання активності глутатіонової антиоксидантної системи сперматозоїдів (в 1,4-1,9 рази) при екскреторно-токсичній формі безпліддя. Це проявляється достовірним поліпшенням морфофункціональних характеристик сперматозоїдів — збільшенням рухливості і зменшенням кількості патологічних форм.

Крім того, цинк є важливим фактором нормального функціонування передміхурової залози і статевої системи в цілому. Фізіологічна роль цинку, що міститься в секреті передміхурової залози, полягає в реалізації механізмів роз’єднання головки і хвоста сперматозоїдів, а також здатності хроматину до деконденсації. Також цинк необхідний для дозрівання специфічних імунних клітин і вироблення протизапальних цитокінів.

Мідь

Мідь є нормальною складовою сперми і структурним компонентом середньої частини хвостиків сперматозоїдів, яка присутня в сім’яній рідині. Вимірюючи рівень міді в різних порціях еякуляту, дослідники встановили, що рівень міді був значно вищим в перших порціях і нижчим в другій половині. Це означає, що мідь виділяється з усіх частин статевих органів, хоча основним її джерелом є сім’яні залози. Дослідження показали, що в нормозооспермії і азооспермії вміст мікроелементів в сироватці крові вибудовався в такий ряд: Zn > Cu > Cd > Se. Це співвідношення змінювалося в олігозооспермії наступним чином: Zn > Cu > Se > Cd, що підтверджує думку про важливість ме-спектра у формуванні якості сперми.

Помічена також значна пряма кореляція між концентрацією міді в сім’яній рідині та об’ємом сперми. Мідь, певно, грає непряму роль в чоловічому безплідді, за рахунок збільшення або зменшення біодоступності інших елементів, які можуть мати позитивний або негативний вплив на чоловічу фертильність.

Вітамін В6

Вітамін В6 (піридоксину гідрохлорид) бере участь в обміні амінокислот (будівельний матеріал білків), а також у функціонуванні практично всіх життєво важливих для організму ферментів (які є білками).

Вважається, що вітамін В6 однаково важливий як для чоловіків, так і для жінок, оскільки бере участь в регуляції рівня чоловічих і жіночих статевих гормонів, та у сильної статі він ще й позитивно впливає на дозрівання сперматозоїдів.

Очевидно, що цей вітамін, який бере участь в найрізноманітніших процесах, незамінний також і для нормального функціонування репродуктивної системи людини.

Доведено, що вітамін В6 збільшує рухливість сперматозоїдів і їх здатність проникати в яйцеклітину.

Піридоксину гідрохлорид як кофермент бере участь в обміні білків, вуглеводів і жирних кислот. Він відноситься до найважливіших водорозчинних вітамінів, оскільки також бере участь в синтезі нейромедіаторів і багатьох ферментів, надає нейро-, кардіо- і гепатотропну, а також гемопоетичну дію. Крім того, піридоксин, забезпечуючи перетворення триптофану в ніацин (син. – нікотинова кислота, нікотинамід, вітамін В3), сприяє поповненню енергетичних запасів, підтриманню здоров’я шкіри, травного тракту, імунної системи.

Фолієва кислота

Фолієва кислота (вітамін В9) не синтезується в організмі і потребує постійного поповнення. Фолієва кислота може здійснювати функції допоміжного ферменту, таким чином виконуючи роль каталізатора обмінних процесів в організмі. Про те, що фолієва кислота є життєво важливою для організму, свідчить той факт, що при її дефіциті у людини може розвинутися важка форма недокрів’я.

Фолієва кислота бере участь у виробництві ДНК і РНК, формуванні генетичного матеріалу організму. Більшість досліджень свідчать про те, що фолієва кислота при плануванні вагітності сприяє правильному заплідненню і подальшому здоровому розвитку плода.

Найчастіше фолієва кислота для чоловіків вживається внаслідок виникнення проблем із зачаттям. При деяких патологіях чоловічі сперматозоїди містять неправильний набір хромосом. Однак, як показали дослідження, навіть у абсолютно здорових чоловіків існує певний відсоток дефектних сперматозоїдів, здатний викликати безпліддя. Прийом фолієвої кислоти сприяє зниженню кількості сперматозоїдів з неправильним числом хромосом. А фолієва кислота в поєднанні з вітамінами групи В при лікуванні безпліддя є одним з головних помічників.

Фолієва кислота для чоловіків може бути доповнена прийомом вітаміну Е, який стимулює вироблення сперми, збільшуючи її кількість. Таким чином фолієва кислота і вітамін Е багаторазово підвищують можливість зачаття.

Селен

Недостатність селену є однією з причин чоловічого безпліддя. Вчені встановили, що селен входить до складу білків, які запобігають швидкому руйнуванню сперми.

У 1996 р. в науковій пресі опублікували детальний огляд впливу селену на фертильність. Було доведено, що селен має суттєвий вплив на функцію сперматозоїдів. Виявилося, що він вкрай необхідний для нормального розвитку сперматозоїдів. Так що адекватне надходження селену в організм людини з їжею дуже важливе для оптимального стану фертильності. У той же час підкреслюється, що як недостатнє, так і надмірне споживання селену має негативний вплив на кількість сперматозоїдів і їх рухливість (адже навіть при нормальній кількості сперматозоїдів в одиниці об’єму сперми, але при неналежній їх рухливості запліднення яйцеклітини зазвичай не відбувається). Якщо селен надходить в недостатній кількості тривалий час, то у чоловіка розвивається хронічне безпліддя. У зв’язку з цим фахівці рекомендують чоловікам з неповноцінними дітородними клітинами приймати лікувальні та профілактичні харчові добавки селену в дозах від 50 до 200 мкг на день (на розсуд лікаря).

Також додамо, що селен має і протизапальний вплив на організм, в тому числі і на органи та тканини статевої сфери. Цей мікроелемент підтримує функції передміхурової залози (її ще називають друге серце чоловіків), яка сприяє нормальному протіканню статевої функції. Також він підвищує імунітет, що важливо для фертильності.

Вітамін D

Вітамін D (кальциферол). До останнього часу дефіцит вітаміну D не розглядався як стан, що підвищує ймовірність розвитку безпліддя. Сьогодні виявлено взаємозв’язок між низьким рівнем вітаміну D і зниженням рухливості та кількості морфологічно нормальних форм сперматозоїдів. Дефіцит вітаміну D є однією з причин гіпогонадизму у чоловіків. Крім того, низький рівень вітаміну D викликає пригнічення сперматогенезу і підвищує співвідношення фрагментованих ДНК сперматозоїдів до 75% (сперматозоїд із фрагментацією ДНК не здатний до запліднення). Тому дефіцит вітаміну D необхідно враховувати при лікуванні безпліддя у чоловіків.

Вітамін D в організмі людини виробляється тільки в певних умовах, коли ультрафіолетові промені сонячного світла потрапляють на шкіру. Певні умови це: висота сонцестояння над горизонтом 450, чисте небо або напівпрозорі хмари, достатній за сукупністю обсяг відкритої поверхні шкіри, що піддається інсоляції мінімум 2-3 рази на тиждень не менше 15 хвилин.

Вітамін D потенційно впливає на сперматогенез як безпосередньо, так і опосередковано, впливаючи на рівень тестостерону.

Дослідження, метою яких було вивчення взаємозв’язку між якістю сперми, гормональними параметрами і сироватковою концентрацією вітаміну D переконливо продемонстрували наявність такого зв’язку, та виявили, що оптимальні концентрації вітаміну D позитивно впливають на репродуктивні можливості чоловіків. Також доведено наявність негативного зв’язку між надлишковою масою тіла і сироватковою концентрацією вітаміну D.

Вітамін В12

Вітамін В12 (цианокобаламін) корисний для відновлення функції дітонародження. У природі вітамін В12 синтезується тільки мікроорганізмами. Утворення цього вітаміну в товстому кишечнику не має особливого значення, оскільки там не відбувається його всмоктування.

Вітамін B12 вже давно застосовується для лікування безпліддя у чоловіків, тому його ще називають «вітаміном для вироблення сперматозоїдів».  Дослідження, проведені вченими Гарвардського університету, доводять, що під час клінічного лікування безпліддя у чоловіків при внутрішньом’язовому введенні великих кількостей вітаміну B12 у хворих в основному нормалізується концентрація і рухливість сперматозоїдів, на відміну від тих, кому вітамін B12 не вводився.

Таж робимо висновок, що вітамін В12 необхідний для реплікації клітин, синтезу РНК і ДНК, його дефіцит асоційований зі зниженням концентрації сперматозоїдів та їх рухливості.

Отже, збалансований склад НОВОФЕРТИЛ® насичує організм чоловіка біологічно активними речовинами, які позитивно впливають на репродуктивну і сексуальну функції і, при комплексному лікуванні, призводить до повного одужання.

 

Спосіб застосування

В зв’язку з тим, що процес сперматогенезу складний і багатокомпонентний та триває більше 2-х місяців, препарат НОВОФЕРТИЛ® слід приймати протягом 3-6 місяців для досягнення поставленої мети, а саме настання вагітності у жінки.

НОВОФЕРТИЛ® рекомендовано приймати по дві капсули на день під час або після їжі з невеликою кількістю води.

Дозу препарату можна зменшити або збільшити, погоджуючи цей крок з вашим лікарем.

Для підтримки сексуального здоров’я, рекомендується приймати по одній капсулі на день після сніданку протягом тривалого часу. Дозу можна збільшити при необхідності, порадившись з лікуючим фахівцем.

При зниженій потенції, а також при надмірній вазі рекомендується приймати по дві капсули на добу протягом трьох місяців, поєднуючи це з іншими видами лікування і фізпроцедурами.